صندلی مدیریتی

خرید صندلی مدیریتی

صندلی مدیریتی ،کارمندی، کارشناسی را به نوعی می توان گفت همگی صندلی کامپیوتر هستند.

فرق این صندلی ها با صندلی های معمولی در چرخ های زیر پایه این صندلی و جک مکانیزم آن است که باعث می شود هم بچرخند و هم ثابت نباشند.

صندلی اگر پشتی بلند و زیر سری پهن داشته باشد صندلی مدیریتی نامیده می شود، اگر پشتی متوسط داشته باشد، کارشناسی و اگر پشتی کوتاهی داشته باشد، صندلی کارمندی نامیده می شود، که همه این ها صندلی کامپیوتر محسوب می شود.

در این میان سلیقه، نیاز، فضا و بودجه اختصاصی شما عامل تعیین کننده برای انتخاب این نوع صندلی می باشد.

با توجه به این که مدت زمان زیادی را روی صندلی ها می نشینید باید در استاندارد بودن و راحتی صندلی اطمینان حاصل فرمایید.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.