طراحی داخلی ویلای مدرن در هشتگرد تهران

طراحی معماری داخلی و دکوراسیون داخلی این ساختمان ویلایی در تابستان سال 1393 توسط گروه معماری آریان انجام شد و اجرای آن نیز در همان سال به پایان رسید ، از آنجا که این پروژه در مرحله اسکلت و سفت کاری به ما محول شد طراحی داخلی آن می بایست به صورتی انجام می گرفت تا مطابق با زیر کار اجرا شده باشد.

در طراحی داخلی این ویلا مجموعه صفحات شیب دار به گونه ای هماهنگ با فرم بیرونی بنا ادغام شده اند، به گونه ای که فرم نمای ویلا به داخل آن راه یافته و نهایت هماهنگی و یکپارچگی را در فضا ایجاد کرده است .

طراحی داخلی ویلای مدرن در هشتگرد تهران

  • سال ساخت: 1393
  • کاربری:ویلایی
  • کارفرما:آقای رجبی
  • آرشیتکت: مهندس آریان