طراحی داخلی استخر مدرن و معمارانه در آپارتمان مسکونی

طراحی معماری و دکوراسیون این استخر مسکونی در سال 1392 در حومه شهری بوشهر توسط گروه معماری آریان انجام شد ، در طراحی داخلی این استخر بنا به درخواست کارفرما سبک مدرن به نحوی با فضایی که حس طبیعت را القا کند ادغام گردید ، این پروژه ادراکی نتیجه تحقیق جامع توسط تصوری از فضا با عنوان غار ساخته شده است و حجم غار مانند اغلب در نزدیکی آن یافت می شود.

طراحی داخلی استخر مدرن و معمارانه در آپارتمان مسکونی

  • سال ساخت: 1392
  • کاربری:استخر مسکونی
  • کارفرما:آقای رفیعی
  • آرشیتکت: مهندس آریان