طراحی داخلی و دکوراسیون خانه مسکونی در تهران

طراحی داخلی این خانه آپارتمانی که واقع در شهر تهران می باشد در سال ۱۳۹۴ توسط گروه معماری آریان به انجام رسید و اجرای آن نیز در همان سال به اتمام رسید ، آنچه که در طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این خانه اهمیت داشته است ، استفاده از فرمهای منحنی به شکلی که کلیت فضا را در بر بگیرد و در کمال سادگی با دکوراسیون داخلی خود ترکیب شود و سبک مدرن با رنگامیزی روشن و زنده بوده است.

شایان ذکر است که با توجه به بازسازی این مکان محدودیتها و موانع فراوانی سد راهمان گردید ، لذا با توجه به وضع موجود سعی کردیم بهترین طراحی ممکن را با توجه به میزان بودجه و خواسته های کارفرما انجام دهیم و در نهایت به خواسته های کارفرما و طراحی انجام شده جامع عمل پوشاندیم و اجرایی بی نقص را با کمترین هزینه به انجام رساندیم.

طراحی داخلی و دکوراسیون خانه مسکونی در تهران

  • سال ساخت: 1394
  • کاربری:مسکونی
  • کارفرماخانم دیدگر
  • آرشیتکت: مهندس آریان