معماری داخلی و دکوراسیون منزل در سمنان

در هر جوامعی مبحث معماری داخلی از اولویتهای طراحی و اجرای ساختمان می‌باشد. به ویژه در منازل مسکونی، و در قبل آن دکوراسیون داخلی منزل از اهمیت زیادی برخوردار است. در معماری داخلی به سبک مدرن دیوارها و سقفها، جدا از پوسته داخلی و فرم خاص خود، میبایست که از سادگی برخوردار باشند و فضاها یکپارچه و باز طراحی شود. همین سادگی و یکپارچگی فضاها نقطه قوت طراحی معماری داخلی و دکوراسیون منزل می باشد. همچنین این قاعده را باید در طراحی فرم و پوسته فضای داخلی رعایت کرد.

طراحی معماری داخلی و دکوراسیون این منزل مسکونی توسط آتلیه معماری آریان، در سال ۱۳۹۵ به انجام رسیده است و اجرای آن نیز در سال ۱۳۹۶ به پایان رسیده است. طراحی مدرن با فرمهای نرم و منحنی از خواست کارفرما به ثمر رسیده است. همچنین پوشش گیاهی و هماهنگی آن با طراحی معماری داخلی و دکوراسیون داخلی این منزل استفاده شده است.

متریالهای طبیعی به خصوص چوب و سنگ صخره ای برای هماهنگی و نزدیکی پوشش گیاهی با طراحی مدرن این خانه ، مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین رنگهای گرم و طبیعی فضای داخل را با نشاط ، سمیمی و دلپذیر کرده است.

معماری داخلی و دکوراسیون منزل در سمنان

  • سال ساخت: 1396
  • مساحت: 160 مترمربع
  • کاربری:خانه مسکونی
  • کارفرماخانم داوری
  • آرشیتکت: مهندس آریان