طراحی نمای ساختمان مسکونی در بهشهر شمال

طراحی نمای ساختمان مذکور در اواخر سال ۱۳۹۵ توسط گروه معماری آریان به انجام رسید و اجرای آن نیز در سال ۱۳۹۶ به اتمام رسید، طراحی نمای این ساختمان زمانی به ما محول شد که اسکلت و تیغه های خارجی آن اجرا شده بود و با نمایی بسیار بد و با پنجره هایی غیر هم سایز و نا منظم مواجه بودیم ، همچنین مجاز به هیچ گونه پیشروی در نمای ساختمان نبودیم.

با توجه به خواست کارفرما برای طراحی یک نمای مدرن ، شیک ، لوکس و با وجود تمامی موانع و محدودیتها ، نیازمند ابتکار عمل و خلاقیت بیش از پیش در طراحی نمای این ساختمان بودیم، در همین راستا با غلبه بر تمای مشکلات و محدودیتها توانستیم طرحی را ارائه دهیم که تمامی نقاط ضعف را به نقاط قوت نمای ساختمان تبدیل کنیم و خوشبختانه نتیجه ای بسیار مطلوب از طراحی نمای این ساختمان حاصل شد.

طراحی معماری ویلای مذکور در تاریخ ۱۳۹۳ و در شهر ارومیه ، توسط گروه معماری آریان به انجام رسید و اجرای کامل آن نیز در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

لازم به ذکر است که نورگیری اصلی واحدهای داخل از پشت ساختمان است و پارتیشن های مشبک استفاده شده تاثیر چندانی بر افت روشنایی داخل ساختمان ندارد، همچنین سعی شده است تا نهایت هماهنگی و یکپارچگی میان فرم نمای بیرون و داخل ساختمان ایجاد شود.

طراحی نمای ساختمان مسکونی در بهشهر شمال

  • سال ساخت: 1396
  • کاربری:مسکونی
  • کارفرما:آقای فاضلی
  • آرشیتکت: مهندس آریان