طراحی معماری و نمای هندسی با حجم‌های نا متقارن و در خوزستان

طراحی معماری و نمای ساختمان مذکور به شیوه ای متفاوت و خواص انجام شده است ، گویی که باکسهای مستطیل شکل بر روی هم انباشته شده اند و در کمال سادگی یک معماری واحد را شکل داده اند ، طراحی معماری این ساختمان در سال ۱۳۹۶ توسط گروه معماری آریان به انجام رسید.

با توجه به شکل هندسی این ساختمان که میبایست در یک فضالی باز به انجام میرسید ، موانع و محدودیتهای فراوانی صد راه اجرای این پروژه قرار گرفت ، که در نهایت با کمی تغییرات در اسکلت و حجم نما کار اجرای این پروژه به اتمام رسید ، البته ناگفته نماند که اجرای این پروژه توسط پیمانکار ساختمان به انجام رسید و نقش ما در پیشبرد این ساختمان طراحی صفر تا صد و مشاوره اجرایی آن بوده است. همچنین تصاویر مربوط به پیشرفت و پایان پروژه بزودی در این صفحه درج خواهد شد.

طراحی معماری و نمای هندسی با حجم‌های نا متقارن و در خوزستان

  • سال ساخت:۱۳۹۶-۱۳۹۷
  • کاربری:مسکونی
  • کارفرما:آقای مهندس نادران
  • آرشیتکت: مهندس آریان