طراحی معماری و نمای ساختمان مسکونی و آپارتمانی در ارومیه

همانگونه که بارها گفته ایم معماری یا نما هویت و شناسنامه ساختمان است ، و بایستی اصول و قواعد آن نیز رعایت شود تا بافت شهری آسیب نبیند، امروزه در کشورمان اغلب معماران مسیر درستی را در طراحی معماری از صفر تا صد یک پروژه طی نمیکنند، به عنوان مثال در ابتدا پلان معماری را طراحی می‌کنند بدون آنکه کانسب ، فرم معماری و طراحی داخلی ساختمان را در نظر بگیرند، و در نهایت هر بخش از کار را طراح دیگری انجام می‌دهد و این امر موجب آن میشود تا هیچ هماهنگی بین بخش‌های مختلف یک ساختمان ایجاد نشود و همه روزه شاهد بناهای ناهمگن با سبکهای مختلفی هستیم که متاسفانه به بافت شهری آسیبی جدی وارد می کند.

در همین راستا در جهت بهبود معماری کشورمان متعهد هستیم تا اصول کاری خود را رعایت کنیم و طراحی هر بنایی را از صفر تا صد آن با نهایت هماهنگی و یکپارچگی انجام دهیم و ارائه دهنده آثاری ماندگار برای هموطنان گرامیمان باشیم.

طراحی معماری و نمای ساختمان مذکور در سال ۱۳۹۰ انجام شد و اجرای آن در سال ۱۳۹۱ به اتمام رسید ، کاربری ساختمان آپارتمان مسکونی میباشد و طراحی معماری آن بنا به درخواست کارفرما به صورت مدرن انجام شده است و نهایت هماهنگی میان معماری ساختمان و معماری داخلی آن ایجاد شده است .

بنای مذکور در مکانی از شهر ارومیه قرار دارد که خواستگاه معماری مدرن و نماهای خواص و متفاوت است و با توجه به قرارگیری در مکان مناسب و طراحی فرمی آن ، چشم اندازی زیبا و بی نقص در آن منطقه ایجاد کرده است.

طراحی معماری و نمای ساختمان مسکونی و آپارتمانی در ارومیه

  • سال ساخت: 1391
  • کاربری:آپارتمان مسکونی
  • کارفرما:آقای درویشی
  • آرشیتکت: مهندس آریان