معماریان مگ

برچسب -کمد لباس

ایده های کمد لباس و فضاهای ذخیره سازی مناسب در خانه

ایده های کمد لباس و فضاهای ذخیره سازی مناسب در خانه

ساختن و ارائه ایده های کمد لباس ، متناسب با اتاق خواب شاید مشکل خیلی از ما ها باشد. چون کمد جزء مبلمانی است که فضای زیادی را در اتاق خواب اشغال می کند؛ از این رو بهتر است از فضاهایی که بلا استفاده مانده و تقریبا فضاهای پرت هستند، استفاده ی بهینه...