برچسب -نورپردازی

نور در دکوراسیون و روشنایی فضاهای داخلی

اهمیت نور در دکوراسیون و روشنایی فضاهای داخلی

نور در دکوراسیون فضاهایی داخلی امری ضروری است؛ زیرا وسیله ای است که ما می توانیم محیط اطرافمان را ببینیم. جایگاه نور از نظر لویی کان در کتاب هنر نور و معماری به این گونه بیان شده است: “از نظر هنر معماری هیچ فضایی فضای واقعی نیست مگر آنکه از نور...