معماریان مگ

برچسب -معماری مساجد

معماری ایرانی معماری سنتی

ویژگی های معماری ایرانی و آثار معماری اسلامی در جهان

تمامی بررسی‌ها و کاوش‌های باستانشناسی حکایت از آن دارد که پیشینه معماری ایرانی به حدود هزاره هفتم پیش از میلاد می‌رسد. از آن زمان تا کنون پیوسته این هنر در ارتباط با مسائل گوناگون، به ویژه علل مذهبی، توسعه و تکامل یافته‌ است. معماری ایرانی دارای...