معماریان مگ

برچسب -طرح پیشنهادی

طرح پیاده روی معماران زاها حدید

طرح پیشهادی پیاده روی در شهر لندن توسط شرکت زاها حدید

معماران زاها حدید یک طرح پیشنهادی برای ایجاد یک شبکه از مسیرهای پیاده روی در لندن ارائه داده اند. هدف از این طرح این است که راه رفتن را به عنوان یک فرم حیاتی حمل و نقل در شهر بازسازی کنند. طرح تحقیقاتی به نام پیاده روی لندن “Walkable...