معماریان مگ

برچسب -دکوراسیون ایرانی

فرش ایرانی و کاربردهای آن در دکوراسیون مدرن

فرش ایرانی | 40 نمونه از کاربردهای فرش ایرانی در دکوراسیون مدرن فرش ایرانی بهترین نوع فرش در دنیا است که طرح های زیادی را شامل می شود. استفاده از فرش ایرانی در خانه های ایرانی از زمان های بسیار قدیم رایج بوده است. شهرت فرش ایرانی آن را در سطج جهان...