معماریان مگ

برچسب -تجهیزات سالن کنفرانس

سالن کنفرانس دانشکده| طراحی دکوراسیون سالن کنفرانس

سالن کنفرانس دانشکده و تئاتر یک بخش مهمی است که بایستی در ساخت ان استاندارد های مشخصی رعایت شود. تجهیزات و صندلی ها نمونه ای از این موارد می باشند. در این مقاله به طور کامل به طراحی دکوراسیون سالن سمینار و تئاتر و اصول ساخت ان ها را شرح خواهیم داد...