معماریان مگ

برچسب -بازسازی خانه

15 نمونه بازسازی مدرن خانه قدیمی به خانه جدید

بازسازی مدرن | 15 خانه پیش و پس از بازسازی مدرن آن ها بازسازی مدرن خانه‌ها روشی است که خانه‌های قدیمی آن را به کار می‌برند تا نمای خارجی و فضای داخلی آن‌ها تغییر پیدا کرده و به روز تر باشد. در بازسازی مدرن هر خانه، نمای خارجی آن به کلی تغییر می‌کند...