معماریان مگ

علم ترکیب رنگ ها و چگونگی دیدن رنگ ها

علم ترکیب رنگ ها و چگونگی دیدن رنگ ها

علم ترکیب رنگ ها و چگونگی دیدن رنگ ها
علم ترکیب رنگ ها و چگونگی دیدن رنگ ها

علم ترکیب رنگ ها ، همنشینی صحیح رنگها است و به بهتر دیدن رنگ ها اشاره دارد. دانشمندان بر این نکته تاکید دارند که برای دیدن رنگ ها باید به شناخت بهتری از رنگ برسیم. نور و رنگ امواجی با سرعت های متفاوت می باشند که در هر لحظه در حال حرکتند. چشم انسان طیف هایی را می بیند که همواره قابل دیدن هستند. بدن امواج غیر قابل تماشا را به خود جذب می کند. چشم انسان نسبت به دیدن رنگ های غیر قابل تماشا، حساسیت نشان می دهد. مانند ماوراءبنفش، امواج مادون قرمز و امواج رادیویی.

هر رنگ از مجموعه طیف نوری، که قابل دیدن هستند و طول موج خاص خود را دارند تشکیل شده است. رنگ بنفش کمترین طول موج را داراست و رنگ قرمز از بیشترین میزان طول موج برخوردار است. در علم ترکیب رنگ ها  اشاره شده است که طول موج رنگ سبز در میان این دو رنگ قرار دارد. به همین دلیل دیدن رنگ سبز ایجاد تعادل و توازن در انسان می کند.

برای دیدن رنگ ها نور خورشید باید از طریق چشم ها جذب شود و از طریق سلول های عصبی به مغز فرستاده شود. برخی رنگ ها از طریق پوست جذب می گردند. باعث شگفتی نیست که انسان های نابینا یا کم بینا قدرت درک برخی از رنگ ها را دارند.

چگونگی دیدن رنگ ها با حس لامسه

چگونگی دیدن رنگ ها با حس لامسه
چگونگی دیدن رنگ ها با حس لامسه

در پژوهشی در دهه 1960 توسط رزا کولشو در روسیه که انسان می تواند با چشمان بسته و به وسیله نوک انگشتان به دیدن رنگ ها پرداخته و تشخیص رنگ دهد. با توجه به این که برای دیدن رنگ ها باید میزان متفاوتی از امواج رنگ از گرما انعکاس یابد، رزاکولشو بر مبنای علم ترکیب رنگ ها به درک کاملی از رنگ رسید و توانست رنگ ها را از یکدیگر تشخیص دهد. در حالی که چشمانش بسته بود، شش شی با رنگ های متفاوت در مقابل او قرار دادند. در این حال رزاکولشو توانست رنگ های شش شی مورد نظر را از یکدیگر متمایز و تشیخص دهد.

پرسش اینجاست، چگونه رنگ ها را می بینیم؟ در علم ترکیب رنگ ها به این پرسش خیلی تاکید شده است. زمانی که نور خورشید به یک ماده گسیل شود و برخورد کند، جسم مورد نظر تمامی طول امواج را به جز رنگی که ما تماشا می کنیم، جذب و آن را منعکس می نماید. به عنوان مثال یک درخت پر برگ، تمامی امواج نور خورشید منهای سبز را دریافت می کند. علم ترکیب رنگ ها می گوید، امواج نور از طریق چشم ها گرفته شده و نورون های اعصاب، اطلاعات دریافتی را به بخش رتینا در مغز می برد.

اطلاعات دریافتی در رتینا به تکانه های الکترونیکی تبدیل می شوند. مغز تکانه های الکترونیکی را آنالیز و تفسیر می کند. انسانها با دیدن رنگ ها، واکنش کاملاً شخصی نسبت به آنها دارند. اطلاعات مرتبط با رنگ ها، گاهی اوقات در هوش ناخودآگاه افراد انبار می گردند.

علم ترکیب رنگ ها

علم ترکیب رنگ ها
علم ترکیب رنگ ها

علم ترکیب رنگ ها می گوید: برای ترکیب رنگ قاعده و قوانین نا محدودی وجود دارد. احساسی که از اتاق دریافت می کنیم ناشی از چگونگی استفاده از رنگ ها در فضای اتاق می باشد. استفاده درست از رنگ ها در علم ترکیب رنگ ها ها، به تئوری رنگ درمانی می انجامد. برای اینکه ارتباط رنگ ها آشکار شود، باید رنگ ها را به روش خاصی به نمایش بگذاریم. سر ایزاک نیوتن با بهره بردن از علم ترکیب رنگ ها، رنگ ها را به شکل یک طیف ارائه داد. رادلف استینر ترکیب رنگ را یک دایره قرار داد. جوهان ولفلنگ فیلسوف، رنگ ها را در قالب مثلث در آورد. جوهان ایتن در دهه 1960 چرخه رنگ را به وجود آورد.

امروزه نیز از چرخه رنگ ایتن استفاده می شود. امروزه خوب می دانیم که طیف نوری از شکستن نور سفید خورشید به وجود می آید. در علم ترکیب رنگ ها، رنگ بنفش به عنوان کوتاه ترین طول موج آغاز و با رنگ قرمز به شکل طولانی ترین طول موج به پایان می رسد. در میان دو رنگ بنفش و قرمز، به دیدن رنگ هایی چون نیلی، آبی، سبز، زرد و نارنجی می پردازیم. چرخه رنگ با اتصال نقاط آغاز و پایان طیف نور خورشید تشکیل می شوند. رنگ های اصلی قرمز، زرد و آبی و سه رنگ درجه دوم نارنجی، سبز و بنفش در چرخه رنگ حضور دارند. دیدن رنگ فیروزه ای به عنوان یکی از رنگ های درجه سوم از ترکیب رنگ های اصلی و درجه دوم به وجود می آید. امروزه به عنوان دوران مدرن می توان بیش از 16 میلیون رنگ متفاوت با بهره بردن از ترکیبات شیمیایی ایجاد کرد.

تاثیر رنگ های متضاد و تن رنگ

تاثیر رنگ های متضاد و تن رنگ
تاثیر رنگ های متضاد و تن رنگ

گاهی با دیدن رنگ هایی که مقابل یکدیگر قرار می گیرند متوجه می شویم که این رنگ ها در تضاد با هم قرار دارند. مانند رنگ های سبز و قرمز. این دو رنگ بیشترین تضاد را نسبت به هم دارند.متقابل شدن این دو رنگ متضاد، هم دیگر را فعال می نمایند. در علم ترکیب رنگ ها قوانین زیادی در رنگ آمیزی و به دست آوردن شادابی و آرامش در فضای داخلی وجود دارد. با دیدن رنگ های متضاد در فضاهای داخلی که بسیار زنده و گیرا هستند، ماهم احساس شادابی می کنیم.

رنگ هایی که در چرخه رنگ قرار دارند، رنگ های مکمل می باشند. مکمل شدن رنگ ها در علم ترکیب رنگ ها اهمیت ویژه ای دارد. زمانی که رنگ های مکمل در فضای داخلی چیده شوند، نمای متوازن و آرامی نشان می دهند. تن ها از یک رنگ استخراج می گردند و بخشی از خانواده آن رنگ می باشند. تن های استخراج شده، درجه های متفاوت یک رنگ می باشند. استفاده از آنها در یک فضا، ایجاد آرامش و تازگی می کند.

طول موج رنگ ها و تاثیرشان بر فضا

طول موج رنگ ها و تاثیرشان بر فضا
طول موج رنگ ها و تاثیرشان بر فضا

هر رنگی طول موج مخصوص به خود را داراست. طول موج رنگ ها باعث می شوند آنها را زودتر یا دیرتر ببینیم. برای دیدن رنگ ها، طول موج رنگ از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در علم ترکیب رنگ ها، اندازه فضا با نوع رنگ تغییر می کند. البته بزرگتر حس می شود. چشم انسان رنگ های تیره را زودتر از رنگ های روشن می بیند. به همین علت استفاده از رنگ های تیره باعث می شود، فضای داخلی را کوچکتر ببینیم.

استفاده از رنگ های روشن، فضای داخلی را بزرگتر نشان می دهد. در علم ترکیب رنگ ها برای دیدن رنگ هایی که احساس آرامش در انسان تولید کنند، می توان از رنگ های سرد کم رنگ مانند یاسی، آبی و سبز استفاده کرد. جهت به وجود آوردن شادی و افزایش انرژی از رنگ های گرم در فضای داخلی استفاده کنید. رنگ ها در حالی که اندازه فضا را تغییر می دهند، در عین حال بر خصوصیت فضا موثر اند.

تاثیر نور خورشید بر ترکیب رنگ ها

تاثیر نور خورشید بر ترکیب رنگ ها
تاثیر نور خورشید بر ترکیب رنگ ها

در مناطق شمالی به دلیل سرد بودن، از رنگ های گرم استفاده کنید. در مناطق شمالی، نور خورشید کم رنگ است و شدت پایینی دارد، در نتیجه پذیرای رنگ های بیشتری می باشد. اگر نور خورشید خیلی روشن و شفاف باشد، از رنگ آمیزی سفید اجتناب کنید. در یک اتاق، بوم ها شامل دیوار ها، سقف و کف می باشند. برای بالاترین تاثیر حسی در فضای داخلی اتاق یا فضاهای دیگر باید از رنگ مناسب استفاده کنیم. بر اساس علم ترکیب رنگ ها، جهت دیدن رنگ مناسب ابتدا مقدار کمی از رنگ های متناسب استفاده کرده و یک روز با آن زندگی کنید. تغییر نور خورشید باعث چشم اندازهای متفاوتی از رنگ ها می شود.

به عنوان مثال رنگ سفید هنگام صبح با تغییر نور خورشید به گل مژه ای و هنگام بعد از ظهر زرد و زمانی که نور نباشد، نسبتاً آبی به نظر می آید و هر سه حالت آرامش و خوشی در انسان به وجود می آید. بر مبنای علم ترکیب رنگ ها بهره جویی از ظروف تست رنگ و کاغذ دیواری های نمونه باعث می شوند که ما رنگ های فضای داخلی را در بهترین و زیباترین حالت خود ببینیم.

7 نکته مهم در علم ترکیب رنگ ها و رنگ آمیزی فضای داخلی

1- اکنون به بررسی چند حلقه بینایی در معماری داخلی می پردازیم. برای ایجاد تقارن در فضای داخلی، از آرایش تک رنگ استفاده می کنیم. در حالت تقارن و آرایش تک رنگ فضای داخلی، جزئیات کمتر خودنمایی می کنند و چشم به راحتی با دیدن رنگ فضای داخلی گردش می کند.

2-  اگر رنگ سقف فضای داخلی روشن تر از دیوارها باشد، فضای داخلی بزرگتر از حد معمول دیده می شود.

 

3-  اگر ارتفاع فضای داخلی کم باشد، دیوارها را تا قفسه سینه تیره و باقی ارتفاع دیوار تا سقف را رنگ های میانی چون سبز و یا آبی رنگ آمیزی نمایید. تا جایی که سقف سفید باقی بماند تا ارتفاع فضای داخلی بلندتر دیده شود.

 

4- راه دیگری برای بزرگتر دیدن فضا، استفاده از نوارهای رنگی است. نوارهای عمودی چشم را به سوی بالا حرکت می دهند و باعث بلند دیده شدن فضای داخلی می گردند.

5- نوارهای افقی فضای داخلی را پهن تر نشان می دهند.

6-  اگر دوست دارید فضای داخلی متحرک دیده شود از نوارهای قطری استفاده کنید.

7- بر پایه علم ترکیب رنگ ها می توان فضای داخلی را با کمک رنگ و بدون استفاده از دیوار، پاراوان و… تقسیم بندی نمود. به عنوان مثال فضای بزرگی برای آشپزی، غذاخوری و نشیمن در اختیار دارید. می توانید در این جا هر فضا را با استفاده از رنگ، مشخص و مجزا کنید. رنگ قرمز برای آشپزخانه، نارنجی برای غذاخوری و سبز برای نشیمن باشد.

به کارگیری رنگ ها

به کارگیری رنگ ها
به کارگیری رنگ ها

نیاز انسان به استفاده از رنگ ها در طول زندگی بارها دچار تغییرات اساسی گشته است. لزومی ندارد از رنگ هایی که در گذشته بدان ها علاقه داشتید، دوباره استفاده نمایید. بیشتر انسان ها پالت رنگ های خاصی را می پسندند. در دهه 1920 جوهانز اتین بر اساس علم ترکیب رنگ ها دریافت که هر انسانی از پالت رنگ های مختص به خود برخوردار است. پس از مطالعه این مقاله شاید رنگ های تازه ای را امتحان کنید. زمانی که احساس نیاز به یک رنگ خاصی را دارید و تصمیم می گیرید آن را امتحان کنید، نمی توانید تمام دکوراسیون و داخل ساختمان را تغییر دهید. برای این منظور از چند راه حل ساده استفاده کنید.

در آغاز کار باید بدانیم که سقف، کف و دیوارها جزء بوم های بزرگ می باشند. کمترین میزان تغییر در بوم ها، تاثیر بسزایی در حالت و رفرم فضای اتاق دارند. به وجود آوردن تغییر در سطوح این بوم ها به سادگی اجرا می گردند. نقاشی و رنگ آمیزی فضاهایی چون دیوارها و سقف ارزان و آسان است و در ضمن از مزیت دیگری برخوردار می باشد. ابزار کار قلم مو و غلتک فراوان و ارزان می باشد. برای اینکه در رنگ آمیزی کل اتاق زیاده روی نکنیم، می توان از کل فضای اتاق فقط یک دیوار را رنگ آمیزی نمود.

کاغذ دیواری

کاغذ دیواری
کاغذ دیواری

دیدن رنگ ها به صورت مطلوب ما را بر آن داشته تا از بهترین ابزارها در رنگ آمیزی فضا بهره ببریم. برای تغییر فضای اتاق می توانیم از کاغذ دیواری استفاده کنیم. کاغذ دیواری برای تغییر فضا بسیار رایج شده است. کاغذ دیواری ها با طرح های متفاوت و رنگ های متنوع وجود دارند. می توانیم به علم ترکیب رنگ ها رجوع کنیم و جهت بازگشت به دوره های کلاسیک و خاص از کاغذ دیواری هایی با طرح های کلاسیک بهره ببریم. کاغذ دیواری های خاص و کلاسیک، نوعی احساس زیبا و نوستالژی به انسان می دهد.

استفاده از مبلمان و عناصر دیگر در فضای داخلی

استفاده از مبلمان و عناصر دیگر در فضای داخلی
استفاده از مبلمان و عناصر دیگر در فضای داخلی

برای فضای پذیرایی مبلمان و برای اتاق خواب تختخواب مناسب است. می توانید از هر رنگ دلخواه برای این اتاق ها بهره ببرید. در صورتیکه رنگ مبلمان زنده و زیبا نباشند، می توانید از کوسن های رنگارنگ استفاده کنید. در صورتیکه علاقمندید از مبلمان فضای خانگی خود زمان بیشتری استفاده کنید، بسیار به جاست که روکش مبلمان را تغییر دهید.

این مقاله رامطالعه کنید و با مراجعه به محتوای آن درباره نقاشی و رنگ آمیزی دوباره کمدهای چوبی، میزها و صندلی هایتان را رنگ آمیزی کنید. یکی دیگر از شیوه ها، رنگ آوردن به فضا،  با بکارگیری پارچه است. برای این منظور می توان از پارچه های کلاسیک، شال های مکزیکی و پارچه ها کنته آفریقایی استفاده کرد. استفاده از این پارچه ها به عنوان کوسن، رومیزی، پرده، رو انداز و آویز بسیار مناسب برای فضاهای گوناگون می باشد.

 

اینستاگرام معماری آریان

حسام

حسام رمضانی، توسعه دهنده وب هستم. به دنیای برنامه نویسی و تکنولوژی علاقه مندم. هم اکنون مدیر سایت شرکت معماری آریان هستم.

اضافه کردن نظر