معماریان مگ

عناصر پنج گانه و جهت ها در فنگ شویی خانه


بخش عمده فنگ شویی خانه و دکوراسیون داخلی بر روابط بین نیروهای طبیعت که به وسیله عناصر پنج گانه یا وو شینگ ( Wu shingیا Wu xing) نشان داده شده، استوار است.برخلاف عناصر اربعه سنت غربی: خاک،هوا، آتش و آب. چینی ها که به عدد پنج را که عدد شانس می دانستد و به آن علاقه داشتند، قائل به عناصر پنج گانه بودند: چوب (موءMu)؛ آتش (هوئو، Huo)؛ خاک (تو، Tu)؛ فلز (چین، Chin) و آب (شویی،Shui). آنان به این که جهان دقیقا از عناصر پنج گانه ساخته شده باشد، اعتقاد نداشتند بلکه معتقد بودند در فنگ شویی خانه این عناصر پنج گانه نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می‌آفریند.

ما در مقاله قبلی به تعریف فنگ شویی و اصول فنگ شویی در خانه و همچنین به تعریف مفاهیم فنگ شویی پرداختیم. در این مقاله عناصر پنج گانه در فنگ شویی را به صورت کامل توضیح خواهیم داد پس مقاله را تا آخر بخوانید.مقالات فنگ شویی به هم مرتبط هستند در صورتی که مقاله قبلی را نخواندید پیشنهاد می کنم ابتدا مقاله قبلی را مطالعه کنید بعد به این مقاله مراجعه کنید.

چرخه سازنده در فنگ شویی خانه

چرخه سازنده در فنگ شویی خانه
چرخه سازنده در فنگ شویی خانه

چرخه سازنده در فنگ شویی خانه به این معناست که عناصر پنج گانه نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می‌آفریند. این چرخه با عنصر آب شروع می شود . چرخه سازنده به طریق زیر عمل می کند:

1- آب، چوب (گیاه) را تغذیه می‌کند.
2- چوب، سوخت آتش است.
3- آتش، خاک را (به شکل خاکستر) به وجود می‌آورد.
4- فلز از خاک بدست می‌آید.
5- فلز می‌تواند مانند آب جاری شود.
6- چرخه سازنده به طریق زیر عمل می کند.

چرخه مخرب در فنگ شویی خانه

چرخه مخرب در فنگ شویی خانه
چرخه مخرب در فنگ شویی خانه

اگر عناصر پنج گانه به صورت نادرست استفاده شود (یکی در میان استفاده شوند) خطرناک می‌شوند و اصول فنگ شویی خانه چرخه مخربی ایجاد می‌کنند. زیرا: آب، آتش را خاموش می‌کند. آتش فلز را ذوب می‌کند. فلز، چوب را می‌برد. چوب، خاک را می‌فرساید. خاک، آب را آلوده می‌کند.

مثال هایی از چرخه مخرب و چرخه سازنده در عناصر پنج گانه

این پنج عنصر در صورتی مفید هستند که در هماهنگی با یکدیگر باشند و در این صورت چرخه سازنده را تشکیل می دهند و اگر در تضاد و برخورد با هم باشند، می توانند مشکل ساز شوند و مخرب عمل کنند. به عنوان مثال، در فنگ شویی خانه، آشپزخانه که تحت تأثیر دو عنصر آب و آتش است، می تواند برای سلامتی و خوشبختی مضر باشد، مگر وقتی که این دو عنصر که بخشی از چرخه مخرب هستند ( آب، آتش را خاموش می کند)، با حضور عنصر چوب که در چرخه سازنده بین این دو قرار دارد، هماهنگ شود.

فنگ شویی خانه با جهت گیری صحیح عناصر
فنگ شویی خانه با جهت گیری صحیح عناصر

دقیقا به همین دلیل است که قرار گرفتن حمام در میان خانه اصلا ایده خوبی نیست. چرا که حمام که تحت تأثیر نیروی آب است، اگر در میان خانه که تحت تأثیر نیروی خاک است، قرار بگیرد، تضاد ایجاد می شود ( خاک، آب را آلوده می کند.) و حضور عنصر فلز برای برقراری تعادل لازم و ضروری می شود. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که اگر تضاد عنصری وجود داشت، با افزودن عنصری دیگر می توان هارمونی را برقرار کرد.

چرخه تحلیل برنده در فنگ شویی خانه

چرخه تحلیل برنده برعکس چرخه سازنده است زیرا آتش چوب را تحلیل می‌برد. چوب آب را ضعیف می‌کند. آب فلز را ضعیف می‌کند فلز خاک را ضعیف می‌کند و خاک آتش را تحلیل می‌برد. در فنگ شویی خانه چرخه تحلیل برنده با چرخه مخرب فرق دارد زیرا چرخه مخرب «شا چی» تولید می‌کند ولی چرخه تحلیل برنده انرژی منفی ایجاد نمی‌کند فقط عنصر مورد نظر را کمی ضعیف می‌کند دراصول فنگ شویی اگر عنصری بیش از حد وجود داشته باشد می‌توانیم از چرخه تحلیل برنده استفاده کنیم تا بدون ایجاد انرژی مخرب تعادل را در محیط به وجود بیاوریم.

عناصر پنج گانه و جهت ها در فنگ شویی خانه

عناصر پنج گانه و جهت ها در فنگ شویی خانه
عناصر پنج گانه و جهت ها در فنگ شویی خانه

هر عنصر فنگ شویی در یک جهت از قطب نما رار دارد. بنابراین خانه شما تحت تأثیر یکی از عناصر پنج گانه (بر اساس جهت قرارگیری در ورودی خانه) قرار دارد. اما باید تمامی عناصر دیگر در سطح خانه یا آپارتمان پخش شوند.
عنصر آب: شمال
عنصر چوب : شرق . جنوب شرقی
عنصر آتش : جنوب
عنصر خاک : مرکز . شمال شرقی . جنوب غربی
عنصر فلز : غرب . شمال غربی

استفاده درست از عناصر پنج گانه فنگ شویی خانه

به غیر از جهت های جغرافیایی ، هر عنصر دارای رنگ و شکل و نماد خاصی میباشد و بر اساس همین نیز باید هر عنصر در جهت مناسب خود قرار داشته باشد.

باید همواره مراقب بود تا در چرخه عناصر مشکلی بوجو نیاید و چرخه سازنده به چرخه مخرب تبدیل نشود ، با استفاده از رنگ و شکل و نمادهای مربوط به هر عنصر میتوان در صورتی که چرخه مخرب و ناهماهنگی عناصر ایجاد شود ان را به راحتی حل نمود.

مثال

اگر در بخش غرب خانه ( که با توجه به جهت جغرافیایی تحت تاثیر عنصر فلز است ) یک شومینه ( که تحت تاثیر عنصر اتش است ) قرار داشته باشد ، بدلیل تضاد میان عناصر فلز و آتش چرخه مخرب ایجاد میشود و باید برای هماهنگی و حل این مشکل از عنصری که مابین این دو عنصر در چرخه سازنده قرار دارد و با هر دو این دو عنصر هماهنگ است استفاده کرد ، عنصر خاک مابین این دو عنصر قرار دارد و میتوان از قالیچه ای مربع شکل ، شیئ زرد رنگ یا نماد امپراتور برای حل مشکل استفاده کرد.

به یاد داشته باشید که اضافه کردن عناصر فلز یا آتش در این منطقه، هم چون اشیای قرمز، سفید، مثلثی شکل یا مدور اصلا فکر خوبی نیست چون تنها عدم تعادل آن جا را بیشتر می کند .البته این مثال تنها یک راه حل بود. فنگ شویی فرد را وادار به تخیل خلاق می کند. به عنوان نمونه قرار دادن یک سنگ در منطقه متأثر از عنصر فلز، همان تأثیری را دارد که کل منطقه را زرد کنید یا شیئی با مشخصات عنصر خاک در آن جا قرار دهید. بنابراین تغییر نیروهای منفی و مخرب به نیروهای هماهنگ و مثبت، به کمک عناصر، کار بسیار ساده ای است.

اما اوضاع زمانی پیچیده تر می شود که عنصر حاکم تان در هماهنگی با خانه نباشد . اکنون برای این مشکل، نیاز به کار کردن با عدد شانس داریم.
اگر آب در تضاد با آتش است، چوب اضافه کنید . اگر چوب در تضاد با فلز است، آب اضافه کنید. اگر چوب در تضاد با خاک است، آتش اضافه کنید. اگر آتش در تضاد با فلز است، خاک اضافه کنید. اگر خاک در تضاد با آب است، فلز اضافه کنید .

اعداد شانس و اقبال در فنگ شویی خانه

اعداد شانس و اقبال در فنگ شویی خانه
اعداد شانس و اقبال در فنگ شویی خانه

عدد شانس و اقبال بخشی از علم ستاره شناسی چینی است که به سال تولد بستگی دارد و با یک عنصر از عناصر پنج گانه فنگ شویی همراه است. برای کار با عدد شانس تان، باید عنصری را که بیش ترین شانس را برای شما دارد، بدست آورید. به علاوه این کار جهت های مناسب و خوش یمن و جهت های نامساعد و بدیمن، هم چنین انتخاب رنگ مناسب و درست برای خانه تان را مشخص می کند. برای بدست آوردن عدد شانس و اقبال خود با توجه به روشی که در زیر توضیح دادیم عمل کنید:

مرحله اول

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس

اول باید سال تولد خود را به میلادی تبدیل کنید برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس می توانید این لینک مراجعه کنید و تاریخ میلادی خود را محاسبه کنید. البته روش ساده تر هم این هست اگر تاریخ تولد شما از 1فروردین تا 10 دی می باشد، تاریخ تولد خود را با 621 جمع کنید. شما از 11 دی تا 30 اسفند می باشد، تاریخ تولد خود را با 622 جمع کنید.

مرحله دوم

پس از اینکه تاریخ تولدتان را به میلادی بدست آوردید باید دو رقم آخر سال میلادی تان را با هم جمع کنید و حاصل را تا جایی با هم جمع نمائید که به یک عدد تک رقمی برسید.

 

مرحله سوم

مرد یا زن؟
مرد یا زن؟

اگر زن هستید عدد بدست امده را با ۵ جمع کنید و اگر مرد هستید عدد بدست امده را از ۱۰ کم کنید.

مثال: عددد شانس یک زن متولد 30 خرداد 1368: تاریخ تولد این زن به میلادی برابر است با 20 ژوئن 1989 پسدو رقم اخر را با هم جمع می کنیم تا به یک عدد فرد برسیم و در آخر آن را با عدد 5 جمع می کنیم.با توجه به محاسبات انجام شده عدد شانس این زن عدد 4 می باشد.

عددد شانس یک زن متولد 30 خرداد 1368
عددد شانس یک زن متولد 30 خرداد 1368

مثال: عددد شانس یک زن مرد 23 بهمن 1359 : تاریخ تولد این زن به میلادی برابر است با 20 فوریه 1981 پس دو رقم اخر را با هم جمع می کنیم تا به یک عدد فرد برسیم و در آخر آن را از عدد 10جمع می کنیم با توجه به محاسبات انجام شده عدد شانس این مرد عدد 1 می باشد.

عددد شانس یک زن مرد 23 بهمن 1359
عددد شانس یک زن مرد 23 بهمن 1359

مرحله چهارم

و در مرحله آخر با بدست آوردن عدد شانس خود عنصر ها و جهت های موافق با خودتان را پیدا کنید.

مثال: سیما چون در تاریخ 20 آبان ۱362 یعنی 11 نوامبر 1983 به دنیا آمده، با توجه به توضیحات قبلی عدد شانس و اقبالش ۷ و عنصرش فلز است، بنابراین قرار گرفتن درب ورودی در جهت های غرب، شمال غربی، جنوب غربی، شمال و یا شمال شرقی می تواند برای سیما خیلی خوب باشد.

از سوی دیگر آرش که عددش ۸ است، فردی خاکی محسوب می شود، پس بهتر است درب ورودی خانه او در جهت غرب، جنوب غربی، شمال غربی و جنوب شرقی باشد تا بهترین رشانس را برای آن به ارمغان بیاورد.

 

 

اساتید فنگ شویی در جستجوی مکان مناسب برای ساختن قصر امپراتور
اساتید فنگ شویی در جستجوی مکان مناسب برای ساختن قصر امپراتور

 

نتیجه گیری بخش دوم

در این بخش جهت ها و عنصر ها  را توضیح دادیم. در فنگ شویی باستانی بر اساس شرایط جوی و محیطی زمین هر یک از عناصر پنج گانه را به یکی از جهات جغرافیایی اختصاص می دادند که در این بخش به صورت کامل توضیح داده شده است. جهت‌های قطب نما نیز در فنگ شویی مهم هستند. هر جهت (شمال-جنوب-شرق-غرب-شمال شرقی-شمال غربی-جنوب شرقی-جنوب غربی) با یکی از عناصر پنجگانه در ارتباط است و بر هم تاثیر دارند. هنگام دکوراسیون یا حتی هنگام ساختن ساختمان به این جهت‌ها دقت می‌کنند. ادامکه مقاله را در بخش سوم ما دنبال کنید.

در صورتی که قصد دارید مقاله را در زمان دیگری مطالعه کنید. یا دوست دارید آن را برای همیشه داشته باشد ما  کتاب الکترونیکی عناصر پنج گانه و جهت ها در فنگ شویی خانه را برای شما آماده کرده ایم می توانید از لینک ززیر دانلود کنید.

دانلود کتاب الکترونیکی مقاله اینستاگرام معماری آریان

حسام

حسام رمضانی، توسعه دهنده وب هستم. به دنیای برنامه نویسی و تکنولوژی علاقه مندم. هم اکنون مدیر سایت شرکت معماری آریان هستم.

اضافه کردن نظر