مدرسه چارلز دیکنز، لندن، توسط Maccreanor Lavington

این پروژه ، یک پروژه جهت گسترش و توسعه فضای مدرسه چارلز دیکنز است که در آن ۱۳۰ اتاق اضافه برای دانش آموزان ، یک فضای باز مخصوص بازی و یک سالن استراحت به آن اضافه میشود و از پروژه های نسبتا سنگینی است که در نمایشگاه معماری RIBA امسال از آن رونمایی شد .

مدرسه چارلز دیکنز - نمایشگاه معماری RIBA
مدرسه چارلز دیکنز