مدرسه چارلز دیکنز، لندن، توسط Maccreanor Lavington

این پروژه، یک پروژه جهت گسترش و توسعه فضای مدرسه چارلز دیکنز است که در آن ۱۳۰ اتاق اضافه برای دانش آموزان، یک فضای باز مخصوص بازی و یک سالن استراحت به آن اضافه می شود و از پروژه های نسبتا سنگینی است که در نمایشگاه معماری RIBA امسال از آن رونمایی شد.

مدرسه چارلز دیکنز - نمایشگاه معماری RIBA
مدرسه چارلز دیکنز